رویــاهـای صـورتـی

● ● ●
نویسنده : مـــیــــم - ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۳
 

سه نقطه های زندگیم ،زیاد شده اند انگار!و من مدام،حسابشان از دستم در می رود.سه نقطه های زندگیم ،خوانده نمی شوند ،فقط سه نقطه اندو مثل غبارهای گیج ،کوچک و بزرگ می شوند.سه نقطه های زندگیم ،مثل سرفه اند ،که هی سراغ دارو را از من می گیرندو روی ترکهای روحم می نشینند .سه نقطه ها ، سه نقطه اندکه شعرهایم را به بازی می گیرندو روی شناسنامه ام راه می روند ،تا برسند به صفحه آخرشسه نقطه ها ، فقط سه نقطه اند.