رویــاهـای صـورتـی

سياه ... سفيد
نویسنده : مـــیــــم - ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٥
 

سفيد تنها و دل‌تنگ است.

سفيد: کجايی؟ تنهام.
سياه: من اينجام؛ با تو.

 

چهار ماه بعد. سياه تنها و دل‌تنگ است.

سياه: کجايی؟ تنهام.
سفيد: اه‌اه. تو خيلی سياهی.
سياه: ولی...
سفيد: من تو «مود» نيستم. ساکت!
سياه: چی شده؟
سفيد: به تو هيچ ربطی نداره.

 

نکته: خيلی به لباس‌های سفيدتان دل نبديد. ممکن است کثيف و چرکين شوند.

شايد بشود شست‌شان، ولی بعد از مدتی می‌فهميد چرک‌مرد شده‌اند و بايد آنها

را دور انداخت.

 پس نتيجه اينکه به لباس های صورتی تان دل ببنديد،

چون صورتی چرک هم قشنگه!!!