● ● ●

pinKy3.jpg

در نیمه های یک روز پاییزی

در همایش برگهای زرد و نارنجی و قرمز

در هم همه ای از صدا و عشق خدا

کلبه ای صورتی ساخته شد

در گوشه ای غریب از این دنیای مجازی

و به عشق این کلبه بعضی از واژه ها رنگ گرفتند

و نوشتند و نوشتند و نوشتند ...

از هر آنچه که دلم خواست

و امروز این کلبه صورتی سه ساله شد !!!

4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif

43navkp.gif43navkp.gif43navkp.gifسه سالگیت مبارک pinKy دوست داشتنی ام43navkp.gif43navkp.gif43navkp.gif

4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif4osin0m.gif

پ ن 1 : خدایا ممنونم به خاطر این 3 سال با همه خوبی ها و بدیهایش .

پ ن 2 : کلبه صورتی من با تمام ظاهر شاد و صورتی اش اغلب بوی غم می دهد ...

            من جایی برای افکار دلواپسانه در این دنیا ندارم ...

            لکن تمام افکارم در این کلبه و کلبه های دیگرم آورده می شوند.

            مرا ببخشید اگر گاهی آزرده می شوید از نوشته هایم و دلتان می گیرد

پ ن 3 : در مدت این 3 سال دوستانی پیدا کردم که برایم ارزشی بیش از همه چیز دارند ,

            با استادانی آشنا شدم که راه خوب زندگی کردن را به من آموختند و شاید از من

             انسان دیگری ساختند.

پ ن 4 : از همه دوستانم و کسانی که با هر بار رفت و آمد در این کلبه رد پایی از خود به یادگار

           گذاشتند تشکر می کنم. 

پ ن 5 : من این روزها پر از وسوسه ام ... وسوسه رفتن و برنگشتن !!!

Flower02b5.gifFlower02b5.gifFlower02b5.gifFlower02b5.gifFlower02b5.gif

/ 1710 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یک کودک

جایی واسه من هست اینجا بین این همه تبریک؟! . . . باشه واسه امسال جبران می کنم!!