می خواهم راه بروم ، سوت بزنم ، دور شوم

کمی از این همه صندلی های پر دود

کمی از این همه چشم و عینک های سیاه

می خواهم کمی دورتر از شما سوت بزنم.

می خواهم در ماه ترین ایستگاه زمین ،

در محرم ترین ساعت ماه گریه کنم .

می خواهم کمی دورتر از شما ،

کمی نزدیک تر به ماه بمیرم . *

           *****

*هیوا مسیح

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید