با عبور تو ،
یک ستاره از مدار چشم من گذشت
رفت ، آن طرفتر از تمام لحظه ها
رفت ، تا بهار را بیاورد
رفت ، تا پرنده را صدا کند
رفت تا ...
روزهای خالی مرا پر کند
رفت و من
غرق بی بهانگی شدم

با عبور تو
یک ستاره از مدار چشم من گذشت
رفت و آنطرفتر از تمام لحظه های من غروب کرد
رفت و ..
هیچگاه بر نگشت...

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
Ecanus

چه غروب دلگیری...