زندگی بی تو؟


زندگی بی تو حبابی خالی از عشق است.


سیاهی در بیابان است.


یا به مصداق زمان بی توقف


در عبور از عصر تاریکی است.


زندگی بی تو تجلیگاه جان کندن است.


به تدریج از برای مرگ می باشد.


زندگی معنا نیابد گر نگاه تو


نباشد خیره درگام عبورش.


زندگی صوت قشنگی است


که بر لبهای تو جاری است.


زندگی حس کردن لذت


زمان لمس دستان تو باشد


زندگی با تو شنیدن با تو بودن با تو گفتن باشد


ودیگرهیچ/...

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید