عصر تابستان

زیر درخت خشکیده گیلاس

فکر کنم خواب ترانه می دیدم

حیاط خانه مان آب پاشی شده بود

صدای مادر بود و قل قل سماور گوشه دیوار

پدرم در سایه شمعدانی هایش را آب می داد

خواب می بینم

عصر تابستان

بوی شیرینی داشت

 

/ 1 نظر / 4 بازدید