هذیان واره

بیا خوب باشیم
بیا بخندیم
بیا شادی کنیم
بیا برقصیم
بیا دلقک بشیمو همه رو بخندونیم
بیا برای خندوندن دیگران از جون مایه بذاریم
بیا شعور خودمون رو زیر سوال ببریم
بیا خوش باشیم بدون فکر کردن به هیچ چیز
بدون اینکه فکر کنیم معنی این کارا چیه
اینکه چرا همه چیز تکراریه
اینکه با حس گناه میتونیم رفتار اطرافیانمون رو حدس بزنیم
اینکه همه آدما بی اینکه بدونن شبیه هم شدن
و اینکه هر چی سعی کنی متفاوت جلوه کنی چندش آور تر می شی 
اینکه داری تو این جهنم خفه می شی
اینکه خدا اذیتش گرفته
اینکه با رابطه بر قرار کردن با آدما مشکل داری
اینکه دلت از همه چیز و همه کس گرفته
اینکه دیگه هیچ چیزی هیجان زده ات نمی کنه
.
.
.
 
نه
بیا فکر نکنیم
بیا با خودمون قرار بذاریم که دیگه فکر نکنیم

...
حالا بخند
بلند بخند
بلند بلند
مثل دیوونه ها
مثل آدمی که هیچ دلتنگی تو این دنیای غریب نداره
بیا بخندیم
فقط بخندیم
بلند بلند بخندیم

...
حالا نوبت ماست که خوب بازی کنیم!

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
Ecanus

نوبت ماست که خوب بازی کنیم...