روز زن

سهم یک زن از 365 روز سال فقط یه روز است . روز تعارفهای چهار لا و پنج لا و

هندوانه هایی که زیر بغلش قرار میدن .در این روز باید فراموش کند که او همان زنی است

که نه حق سرپرستی از بچه اش را دارد و نه حق دارد بی اجازه شوهر و پدر به مسافرت

ب

رود و نه امنیتی دارد تا در خیابانهایی تاریک قدم بزند.

در این روز باید فراموش کند که همنوعانش برای گذران زندگی ، آراسته در گوشه خیابان به

هر راننده ماشین مدل بالایی لبخندی زده و با لوندی سر تکان میدهد.

فراموش کند که سهم خواهرانش در اهواز و ایلام تنها پیت نفتی است که خود را به آتش

کشند.

قرار است همه اینها را فراموش کنند.

هدیه روز مادر ؛ یک دسته گل ، قابلمه تفلون ، ظرفهای کریستال ، کاسه بشقاب چینی و یا

النگوهای زرد و یا یک روز شام درست نکردن و.... اینها یعنی حق السکوت !!!

امروز روز مادر است ، همان مادری که بهشت زیر پاهایش است ولی برای خود آرزو و

آرمان مستقلی ندارد .... که اعتراض کند، که فریاد سر دهد ، که کار کند ، که هویت

 اجتماعی داشته باشد .


روز مادر و میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) را به همه

مادران پاک و آزاده ایران زمین تبریک میگویم .

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
Ecanus

چی بگم, حقیقته هرچی که گفتی...