من کتاب نبوده ام ...

که بخوانی ... که نخوانی ...

 که خسته شوی ... که خسته نشوی

 که ورق بخورم ... که ورق نخورم ...

 که خاک بخورم ... که خاک نخورم ...

 که اعجاب انگیز باشم ... که اعجاب انگیز نباشم ...

که گم بشوم ... که گم نشوم ...

 که سیاه باشم ... که سیاه نباشم ...

که آخرین برگم تلخ

باشد ... که آخرین برگم تلخ نباشد ...

 من کتاب نبوده ام هرگز !

 من دفترم !

مرا بنویس !

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
Ecanus

خیلی زیبا بود...