این روزها که می گذرند هر روز دلتنگ تر می شوم ... نمی دانم چرا ؟؟؟
 
یادم می آید روزی مرا ... بگذریم ... سالهاست دلم تنگ است ...
 
مهم نیست ...
 
/ 0 نظر / 4 بازدید