سکوت من گذشته دارد.


به خاطر آن بارها تشویق شده ام.


هفت هشت ساله بودم که دانستم هر بچه ای آن را ندارد.

 سکوت من اولین دارایی ام به حساب می آمد..


در طول سالهایی که بعد از آن آمد بارها مورد تحسین زنهای خانواده مان قرار گرفتم به خاطر تو داری ام.


به خاطر راز داریم.


خیلی زود فهمیدم که به یک صندوقچه می مانم با دری کیپ و پر از راز.

 


/ 1 نظر / 19 بازدید
Ecanus

و چه صبوری ای خوب...